ABŞ hakda

KOMPANI .A PROFILE

“Shandong Sensitar Machinery Manufacturing Co., Ltd”, içerde we daşary ýurtda haýwan galyndylarynyň beloklaryny gaýtadan işlemegiň meşhur üpjün edijisidir. Ölü haýwanlary görkezmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan Sensitar.

Sensitar-da ISO9001Kertifikasiýa, ygtyýarly basyş gämisi şahadatnamasy (No.TS2237474-2016 şahadatnamasy), CE şahadatnamasy 、 ASME şahadatnamasy 、 EAC we ISO bar.

6
7

Tehniki hünärmen organiki galyndylary gaýtadan işlemekde we gaýtadan işlemekde öňdebaryjy derejededir. Ösen biologiki tehnologiýany toplap, öli haýwanlaryň daşky gurşawy üpjün ediji enjamlaryny döretdik. Biz aç-açan taslamalary tamamlamak üçin aýratyn komponentleri ýerine ýetirip bileris. dizaýn, ýokary awtomatlaşdyryş, kesgitli howpsuzlyk, pes iş güýji we ş.m. ýaly köp sanly ýokary nyşanlara eýe ... Sensitar ýönekeý, üznüksiz we täsirli önümçilik tehnologiýasynyň ýokary standart maksadyna ýetýär

Tejribeli we höwesjeň topar - köp mukdarda ajaýyp hünärmenler we hünärmen inersenerler bilen Sensitar in engineeringenerçilik, gurluşyk, gurnama, eltip bermek, utgaşdyrmak we satuwdan soň hünärmen.

Hünärmen inerenerimiz, dürli şertler üçin hünär işini düzer. Şol bir wagtyň özünde, "Birinjä hyzmat etmek, üstünlige hil" maksady bilen has ýokary hyzmat bereris.

8
5

Adaty önümçilik liniýasy çig mal gabyndan, döwüjiden, bukja / üznüksiz bişiriji, Nebit pressi, kondensator, howa arassalaýyş ulgamy, Hammer fabrigi, gaplaýyş enjamy we konweýerlerden ybarat. Hemme enjam müşderileriň islegi, doly önümçilik liniýasy bilen üpjün edilip bilner. ýa-da ýönekeý zat, diňe müşderileriň islegine bagly.

Soňky ýyllarda kompaniýamyz içerde we daşary ýurtda köp sanly görnükli kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etdi. Filippin, Russiýa, Koreýa, Bangladeş, Iordaniýa, Liwan, Ve ýaly köp sanly daşary ýurtlara gurnama eksport etdik we ugrukdyrdyk.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!